A. MAKLUMAT PERIBADI

Nama Penuh*

MyKad*
Alamat Surat-Menyurat*

Poskod*

Bandar*

Negeri*

Bangsa*

Saya lahir di Selangor*


Tempoh Menetap di Selangor*

Telefon Bimbit*

Alamat Emel*

Kata Laluan*

Info!

Pastikan kata laluan anda mengandungi:

  • Minimum 8 aksara
  • Sekurang-kurangnya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 nombor dan 1 simbol

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Kelayakan tertinggi anda*


Adakah anda telah tamat pengajian?*


Bidang pengajian*

Tahun Tamat Pengajian*


C. MAKLUMAT PEKERJAAN

Adakah anda masih bekerja?*


Pengalaman bekerja*


Nama syarikat

Jawatan Terkini


D. LAIN-LAIN

Industri Pilihan 1*

Industri Pilihan 2*

Industri Pilihan 3*

Muat naik resume*Calon yang bersetuju untuk mengambil bahagian dalam Program hendaklah:

  • Menyediakan semua dokumen dan / atau maklumat yang diperlukan seperti yang diminta oleh Kerjaya Selangor;
  • Menyertai penilaian profil dalam talian Kerjaya Selangor setelah Calon berjaya mencipta dan mendaftarkan akaun mereka di TalentXchange.my;
  • Menghadiri semua sesi taklimat yang dijadualkan dan kursus peningkatan atau pengisian semula seperti yang ditetapkan oleh Selangor Kerjaya setelah Calon berjaya dalam Program ini;
  • Menyelesaikan semua tugasan bulanan pembelajaran dalam talian yang diberikan oleh Kerjaya Selangor dari semasa ke semasa dalam tempoh yang ditetapkan. Tugasan yang melebihi masa yang ditetapkan tidak akan / mungkin tidak akan diterima.


Dengan ini, saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat and Dasar Privasi AwanBiru Technology Bhd. Saya juga bersetuju untuk menyetujui penggunaan dan pendedahan maklumat saya termasuk maklumat peribadi (PDPA) (yang diperlukan untuk memajukan sebarang permohonan pekerjaan) ke program penempatan pekerjaan berikut dengan cara yang dijelaskan dalam Dasar Privasi anda: