Overall statistics

50261

Created Resumes

63

Published Jobs
Back to Job Lists

RESIDENT PHARMACIST

SITI CORPORATE MANAGEMENT SDN BHD

MYR 5,500.00 - MYR 6,500.00

JOB DESCRIPTION

 • Tanggungjawab untuk memodul semula Siti Pharma untuk memperoleh margin keuntungan sebanyak mungkin melalui kontrak borong bersama yang berurusan terus dengan syarikat/pengimport ubat
 • Pembuatan Kontrak - untuk berurusan dengan syarikat pembuatan sedia ada di Malaysia dan berurusan dengan syarikat asal produk.
 • Untuk melindungi penjenamaan Siti Pharma secara sah melalui MyIPO (Intellectual Property Corporation Of Malaysia)
 • Bertanggungjawab untuk permohonan status HALAL daripada JAKIM dan penyelenggaraannya untuk produk dalaman baharu.
 • Bertanggungjawab mencari syarikat pendaftaran yang boleh dipercayai, untuk pendaftaran produk dalaman baru (untuk mendapatkan nombor pendaftaran MAL)
 • Untuk meningkatkan pembelian Pusat syarikat dengan memberikan cadangan dan nasihat mengenai pemilihan produk dan strategi harga.
 • Untuk mendaftarkan Siti Pharma dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
 • Untuk menyelia aktiviti import Siti Pharma terhadap pilihan ubat kawalan termasuk kawalan/pemantauan proses dan menyelia urusan dengan pembekal/syarikat luar (mungkin untuk melantik ejen import di bawah NPRA)
 • Perunding untuk syarikat dalam kes pembelian pukal atau dalam tempoh kontrak.
 • Menyediakan kursus/latihan penyegaran dalaman untuk semua kakitangan sokongan yang berkaitan dengan ubat-ubatan.
 • Menyelia bahagian dispensari semua Klinik Siti.
 • Penyeliaan Audit Dalaman dan menyediakan penambahbaikan kepada kawasan yang mungkin memerlukan perhatian.
 • Menyediakan analisis penanda aras terhadap pesaing berkenaan prestasi, insentif dan pematuhan
 • Memberi khidmat nasihat dalam mengembangkan perniagaan Siti Pharma ke dalam bidang perniagaan farmaseutikal.
 • Syarikat boleh, walau bagaimanapun, mengikut budi bicaranya menghendaki anda melaksanakan tugas atau tugas lain yang tidak dalam skop tugas biasa anda di bawah ini dan anda hendaklah melaksanakan tugas tersebut atau menjalankan tugas tersebut seolah-olah ia dikehendaki secara khusus di bawah kontrak ini.
 • Anda juga boleh dilantik semula ke mana-mana jawatan lain semasa perkhidmatan anda dengan Syarikat dan kepada mana-mana unit operasi dalam Syarikat tanpa imbuhan lanjut (kecuali dipersetujui sebaliknya) dan anda dengan ini bersetuju untuk menerima tanpa syarat penetapan semula itu, sebagaimana yang diperlukan oleh Syarikat dari semasa ke semasa.


JOB REQUIREMENT

 • DEGREE IN FARMASI
 • Pengalama kerja 1 tahun
 • CARUMAN SOCSO, KWSP DAN SIP
 • UNIFORM DISEDIAKAN
 • LATIHAN DISEDIAKAN
 • HOSTEL DISEDIAKAN
 • TUNTUTAN LEBIH MASA
 • KELAYAKKAN CUTI TAHUNAN
 • ELAUN PERUBATAN

SITI CORPORATE MANAGEMENT SDN BHD
 • G-25, Blok 4, No 7, Persiaran Sukan Laman Seri Business Park, Seksyen 13, Shah Alam, Selangor

Similar jobs from SITI CORPORATE MANAGEMENT SDN BHD