Overall statistics

10251

Created Resumes

245

Posted Jobs
Back to Job Lists

General Worker

GAMALUX SDN BHD

MYR 1,500.00 - MYR 1,800.00

JOB DESCRIPTION

 • Mengawal penghantaran masuk stok minyak, tong dram dan bahan pembungkusan yang lain mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Syarikat.
 • Mengawasi dan membantu proses pemunggahan stok minyak, tong dram dan bahan pembungkusan yang lain dari trak penghantar mengikut yang jadual dan arahan yang diberikan oleh pihak pengurusan Syarikat.
 • Membuat pemeriksaan dan memastikan kandungan stok minyak, tong dram dan bahan pembungkusan yang lain tidak rosak dan memaklumkan kepada pegawai penghantaran sekiranya terdapat sebarang kerosakan atau tidak menepati kualiti yang ditetapkan.
 • Membuat pemeriksaan serta merekod stok minyak, tong dram dan bahan pembungkusan yang lain yang masuk dan keluar dari kawasan gudang dengan tepat.
 • Mengehadkan akses pemunggahan dan pemuatan stok minyak oleh individu yang tidak berkaitan. Membantu memindahkan barangan mengikut keperluan.
 • Bertanggungjawab untuk mengambi sampel minyak dari setiap trak penghantar seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan Syarikat.
 • Menyelia proses melabel stok minyak, tong dram dan bahan pembungkusan yang lain.
 • Memastikan keadaan gudang simpanan berada dalam keadaan teratur, bersih dan tidak berbahaya kepada pekerja dan pelawat.
 • Memandu kenderaan seperti kereta dan motosikal Syarikat sekiranya diperlukan.
 • Memastikan semua harta benda Syarikat dalam kawasan gudang sentiasa lengkap dan berfungsi dengan baik.
 • Lain-lain kerja pembersihan dan pergudangan yang diberikan oleh pihak pengurusan Syarikat dari masa ke semasa.


JOB REQUIREMENT

 • Lelaki warganegara Malaysia.
 • Mempunyai Sijil Tamat Sekolah Rendah/Menengah/SPM/”O” Level dalam mana- mana bidang.
 • Berkebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu. Kebolehan bertutur dalam Bahasa Inggeris merupakan satu kelebihan.
 • Berumur diantara 25 - 35 tahun.
 • Mempunyai lesen memandu kelas B2 dan/atau D.
 • Berpengalaman sebagai Pekerja Am sekurang-kurangnya 1 - 3 tahun. Pengalaman dalam industri Minyak Kelapa Sawit adalah kelebihan tambahan.
 • Boleh bekerja dalam pemantauan yang minima serta komited.
 • Bertanggungjawab, boleh bekerja lebih masa, berdisiplin dan menepati masa.
 • Boleh bekerja 6 hari seminggu dari Isnin sehingga Sabtu.
 • Boleh mula bekerja dengan secepat mungkin.

GAMALUX SDN BHD

Similar jobs fromGAMALUX SDN BHD

Shipping Assistant

Logistics/Supply Chain
MYR 1,600.00 - MYR 2,000.00
Manufacturing

General Worker

Manufacturing
MYR 1,500.00 - MYR 1,800.00
Manufacturing