Overall statistics

50412

Created Resumes

63

Published Jobs
Back to Job Lists

Eksekutif Sokongan Krisis (Talian Selamat)

Wanita Berdaya Selangor

MYR 3,000.00 - MYR 3,000.00

JOB DESCRIPTION

 • Bertanggungjawab dalam mengendalikan dengan cekap dan berkualiti bagi semua panggilan kecemasan.
 • Merancang dan membantu strategi pelaksanaan talian SELAMAT dibawah Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar.
 • Menguruskan pelantikan, latihan dan lain-lain keperluan sukarelawan talian SELAMAT.
 • Memberi penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi, membantu pelanggan sehingga isu berbangkit selesai.
 • Merekod dan memantau masalah sehingga selesai dan memaklumkan kepada pelanggan dari semasa ke semasa perkembangan di atas aduan pemanggil.
 • Menganalisa data dan memberikan input dan sokongan kepada pembangunan dasar dan polisi berkaitan keganasan rumah tangga.
 • Menguruskan sejumlah besar panggilan masuk dan keluar tepat pada masanya.
 • Ikuti skrip komunikasi dan panduan yang disediakan semasa mengendalikan panggilan.
 • Kenal pasti keperluan pemanggil, menjelaskan maklumat, meneliti setiap masalah dan memberikan penyelesaian dan / atau alternatif.
 • Simpan rekod semua perbualan dalam pangkalan data pusat panggilan dengan cara yang difahami.
 • Mengenal pasti keperluan pelanggan, menjelaskan maklumat, meneliti setiap masalah dan memberikan penyelesaian.


JOB REQUIREMENT

 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi / Kaunseling / Sains Sosial atau mana-mana kelayakan yang setara dengannya daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangya satu (1) tahun dalam bidang psikologi atau kaunseling.
 • Pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian talian hotline atau kerja sosial.
 • Pengalaman sebelumnya dalam peranan sokongan pelanggan.
 • Kemahiran komunikasi telefon dan lisan yang kuat serta pendengaran aktif.
 • Mengenal sistem dan amalan Customer Relation Management (CRM)
 • Tumpuan dan kemampuan pelanggan terhadap pelbagai jenis keperibadian.
 • Berkebolehan melakukan pelbagai tugas, menetapkan keutamaan dan mengurus masa dengan berkesan.

Kompetensi Yang Diperlukan

 • Pengetahuan yang baik pengurusan pentadbiran dan dokumentasi.
 • Kemahiran yang baik menggunakan aplikasi MS Office.
 • Kemahiran inter personal dan komunikasi yang baik.
 • Kebolehan menyelesaikan masalah.
 • Kemahiran merekod dan menganalisa data secara asas.
 • Keinginan yang tinggi untuk membantu mengurangkan kes sedia ada.
 • Kesungguhan dan minat yang tinggi dalam tugas yang diberikan.
 • Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik.

Wanita Berdaya Selangor

Similar jobs from Wanita Berdaya Selangor

Eksekutif Sokongan Krisis (Talian Selamat)

Customer Services
MYR 3,000.00 - MYR 3,000.00
Contract

Eksekutif Muda Bakat & Alumni

Training & Development
MYR 2,200.00 - MYR 3,000.00
Contract